Behandelingen

Uw intake

Welke spataderbehandeling voor u geschikt is blijkt uit de diagnose die tijdens de intake wordt vastgesteld. Voor het verwijderen van spataderen wordt vaak een combinatie van technieken toegepast om het beste resultaat te bereiken. Tijdens uw intake voeren we een duplexonderzoek uit om de bloedvaten in beeld te brengen en de terugstroom te meten. Op basis daarvan bepalen we welke spataderbehandeling het beste bij u past.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Door middel van uw klachten, de beoordeling van uw been en daarbij de bevindingen van het duplexonderzoek wordt de diagnose gesteld. Indien u alleen cosmetische bezwaren heeft, dan kunnen we in overleg met u soms het duplexonderzoek achterwege laten.

Uw behandeling

De behandeling bestaat uit het verwijderen of dicht maken van de uitgezette aders. Dit is nodig als er sprake is van neerwaarts terugstromen van het bloed doordat de kleppen niet goed meer functioneren. Met onze behandelingen ontstaan er doorgaans geen littekens en heeft u minder pijn en bloeduitstortingen zodat u snel weer aan de slag kunt. Soms is een laserbehandeling of een andere ingreep voor dieperliggende spataders nodig. Hiervoor werken wij op een prettige manier nauw samen met de afdeling vaatchirurgie in het Bronovo ziekenhuis.

Behandelingstafel

Behandelmethode en technieken

Endoveneuze Laser behandeling

Een endoveneuze laserbehandeling wordt toegepast als u een ‘binnenwaartse’ of dieperliggende spatader heeft die niet te behandelen is met oppervlakkige technieken. Voor deze behandeling werken wij nauw samen met de afdeling vaatchirurgie van het Bronovo ziekenhuis.

In de dieperliggende spatader wordt een katheter ingebracht (animatie stap 1). Met behulp van duplexbeeld ziet de vaatchirurg precies waar de katheter is. Vervolgens wordt er plaatselijke verdoving rondom de ader gespoten. Daarna wordt de ader, terwijl de katheter weer naar buiten wordt getrokken, met laserenergie dichtgeplakt (animatie stap 2). De ingreep is poliklinisch en onder lokale verdoving. Na de ingreep draagt u voor een aantal dagen een steunkous.
Een paar dagen na de ingreep kunt u een trekkend gevoel krijgen aan de binnenzijde van uw bovenbeen, dat is het krimpen van de behandelde ader.
Een aantal weken na de laserbehandeling komt u bij ons terug en controleren we met een duplexonderzoek of het vat goed is afgesloten. U kunt dan nog beslissen of u de resterende vaatjes behandeld wilt hebben.

Sclerocompressietherapie

clerocompressietherapie wordt ook wel het wegspuiten van spatadertjes genoemd. In de kleine oppervlakkige vaatjes wordt een vloeistof gespoten die de vaatwandje dusdanig irriteert (steriele ontsteking) zodat ze aan verkleven. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken wordt de injectieplaats afgeplakt met een wattenbol en draagt u voor een aantal dagen een steunkous. Afhankelijk van uw situatie zal dit drie tot zeven dagen zijn. Sclerocompressie therapie is ook veel toegepast als nabehandeling van laserbehandeling.

Na de behandeling kunnen de spataders wat duidelijker zichtbaar en gevoelig zijn. Ook kunnen er bruinverkleuringen optreden, het duurt vaak enkele maanden voor deze verdwenen zijn. In uitzonderlijke gevallen verdwijnen deze niet.

Meestal is er twee tot drie weken na de behandeling al goed resultaat te zien, het uiteindelijke resultaat is ongeveer drie maanden na de behandeling te zien.

(Echogeleide) Foamsclerocompressietherapie

Bij schuimsclerocompressietherapie (foam) wordt dezelfde vloeistof als bij sclerocompressietherapie opgeschuimd. Het heeft een krachtiger werking op het verkleven van de vaatwanden, zo kunnen de (middelgrote) spataders worden behandeld. Met een duplexonderzoek wordt gekeken waar het foam zich bevindt en of er voldoende is ingesoten. Ook na foamsclerose draagt u voor een aantal dagen een steunkous.

Perforantectomie

De verbindingsaderen tussen de diepe aderen in uw been en de oppervlakkige aderen worden perforanten genoemd. Oppervlakkige aderen die op deze perforanten zijn aangesloten krijgen bij het aanspannen van de kuitspieren te maken met een toevoer van aderlijk bloed onder hoge druk. Hierdoor verwijden deze oppervlakkige aderen en ontstaan er spataderen. De druk in de haarvaten wordt ook abnormaal hoog bij lekkende perforanten. Een gevolg hiervan kan zijn dat uw huid plaatselijk gaat verkleuren, verharden of dat u last krijgt van eczeem.

Bij een perforantectomie wordt  met behulp van echoscopisch onderzoek gekeken waar de perforans precies ligt.  Na lokale verdoving wordt een klein sneetje in de huid gemaakt en de perforans vrijgelegd, afgebonden en doorgesneden. De huid wordt vervolgens weer gehecht en na de ingreep draagt u een aantal dagen een steunkous.

Na ongeveer 6 weken zijn bij de helft van de patiënten de spataderen verdwenen, als dat niet het geval is dan kunnen ze alsnog aanvullend worden behandeld met sclerocompressie.

Flebectomie

De Mullermethode is een chirurgische techniek waarbij spataderen onderhuids worden verwijderd. Er worden hele kleine sneetjes in de huid gemaakt en met een haakje wordt de onderliggende spatader aangehaakt en verwijderd. De wondjes worden gesloten door hechtpleisters. Soms wordt deze techniek toegepast in combinatie met andere chirurgische technieken.
Na de behandeling draagt u voor een aantal dagen een steunkous.

Wat doen elastische kousen?

Een enkele keer zijn klachten van spataderen niet met een ingreep te verhelpen. Dan kan een op maat gemaakte kous nog verlichting bieden, deze ondersteunt de kuitspierpomp zodat de terugstroom van het bloed naar het hart bevorderd wordt. Vochtophoping (oedeem) wordt tegengegaan door het dragen van de kous.

Voor mensen met staande beroepen of tijdens de zwangerschap adviseren wij steunkousen te dragen om klachten van spataderen tegen te gaan.

Het oog wil ook wat

Soms is het belangrijk is dat elastische kousen ook mooi zijn.  Deze kousen zijn niet van gewoon te onderscheiden en zorgen er voor dat u gewoon en met zelfvertrouwen kunt functioneren.