Wat onze patiënten zeggen

070 – 3450650

“Deskundige behandeling van ontsierende
spataderen, uw benen mooi en klachtenvrij”

“In onze kleinschalige praktijk
help ik u snel en doeltreffend.”
Drs. Victorine Storm de Grave

De resultaten van spataderbehandelingen

Onderstaande foto’s van vóór- en ná spatader behandelingen geven een beeld van hoe het resultaat van het weghalen van spataderen er bij u uit kan zien.

Sclerocompressietherapie

Foam Sclerocompressietherapie

Endoveneuze laserbehandeling